Z důvodu velkého vytížení je možné nás navštívit pouze ÚTERÝ až ČTVRTEK. Osobní návštěvu je nutno vždy sjednat předem. Moc děkujeme za pochopení!

Stručný postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě www.odpruzeni.cz kontaktujte nejprve Prodávajícího na telefonním čísle 773 796 858, kde bude upřesněn postup reklamace (zda je nutné zboží dopravit do sídla společnosti, nebo stačí elektronické podání reklamace.)

Elektronicky odešlete na e-mail info@odpruzeni.cz popis závady, doložte kopii dokladu o koupi (fakturu).

V případě zaslání reklamace je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, vysušené, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné.
Prodejce je oprávněn odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou Kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady).
Pro popis vady výrobku můžete využít Reklamační formulář, který Vám na požádání zašleme elektronicky.

Zboží nám doručte k reklamaci na adresu:
DOKOV spol. s r.o., Staré Hodějovice 276, 37008 České Budějovice, tel.: 773796858, e-mail: info@odpruzeni.cz
O přijetí zboží do reklamace budete informováni mailem. Reklamace vyřizujeme v nejkratším možném čase, nejpozději však v zákonem stanovené lhůtě 30 dní.

Kompletní reklamační řád

Obchodní podmínky

 

 
Zpět do obchodu