Z důvodu velkého vytížení je možné nás navštívit pouze ÚTERÝ až ČTVRTEK. Osobní návštěvu je nutno vždy sjednat předem. Moc děkujeme za pochopení!

GDPR

GDPR aneb nařízení EU o ochraně osobních údajů

Zásady práce s osobními údaji pro uživatele e-shopu odpruzeni.cz

Ano, i na e-shopu www.odpruzeni.cz je potřeba věnovat pozornost informacím a nastavením v rámci nového nařízení Evropské Unie o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou GDPR. A protože DOKOV spol. s r.o. klade na ochranu osobních údajů velký důraz, budeme rádi, když si nyní společně projdeme základní informace a nastavení. Nebojte se, dokument jsme pro vás sestavili srozumitelně a jeho potvrzení a kontrola vám zabere jen chvíli.

 

1. Obecná ustanovení

DOKOV spol. s r.o. klade na ochranu osobních údajů velký důraz. Již od počátku chráníme údaje našich uživatelů co nejlépe dovedeme. Citlivá data (jako například přihlašovací heslo) jsou šifrována, kontaktní údaje nikdy nepředáváme do doby, než je zprostředkována samotná objednávka či pokud nám to neukládá zákon.

Účelem tohoto dokumentu je informovat vás o rozsahu a způsobu ukládání vašich osobních údajů, vašich právech a o formě jakou můžete svá práva uplatňovat.

Zpracování osobních údajů na www.odpruzenir.cz provádí DOKOV spol. s r.o., IČ: 48203700.

 

2. Spravované osobní údaje

Na Odpruzeni.cz ukládáme a spravujeme osobní údaje našich uživatelů.

Nakupující

údaj

volitelné

veřejné

 

 

 

Jméno a příjmení

ANO

NE

Ulice, Město, Země

ANO

NE

E-mail

ANO

NE

Fakturační údaje

ANO

NE

Mobilní telefon

ANO

NE

ANO

NE

DIČ

ANO

NE

 

3. Účel a způsob zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme několika různými způsoby a pro odpovídající účely:

Nákup a prodej zboží a služeb na Odpruzeni.cz

Abychom mohli zprostředkovat vaši objednávku potřebujeme znát a dále zpracovávat vaše osobní údaje. Tyto údaje zpracováváme výhradně za účelem zprostředkování uzavření kupní smlouvy a právním základem takového zpracování je tedy plnění kupní smlouvy.

Tyto osobní údaje od vás získáváme výhradně na základě vaší registrace na odpruzeni.cz případně vyplněním vašich údajů na webové stránce s nákupním košíkem.

Doba zpracování těchto údajů je po dobu vyřizování objednávky plus dobu minimálně 10 let, neboť tak nám to přikazuje daňový zákon.

Marketingová komunikace

V případě, že nám udělíte souhlas, budeme vaše osobní údaje (e-mailovou adresu) využívat pro zasílání novinek o výrobcích, zboží, akčních cenách a novinkách na Odpruzeni.cz. V žádném případě nebude vaše e-mailová adresa předána třetím stranám a váš souhlas se zasíláním marketingových sdělení můžete kdykoliv a s okamžitou platností odvolat kliknutím na odkaz uvedený v každé emailové zprávě nebo ve svém účtu na Odpruzeni.cz

 

4. Vaše práva jako subjektu údajů aneb co dělat, když chci své osobní údaje smazat nebo upravit

Pokud si přejete uplatnit níže uvedená práva a/nebo získat příslušné informace, můžete tak učinit rovnou přihlášením se do svého zákaznického účtu na stránkách www.odpruzeni.cz. Pokud u nás nemáte vytvořený účet a provedli jste nákup bez registrace, ale přesto byste rádi uplatnili některé z níže uvedených práv k ochraně svého soukromí, můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu info@odpruzeni.cz.

Pro přihlášení ke svému účtu potřebujete své přihlašovací údaje (uživatelské jméno/e-mail a heslo). Pokud budete svá práva uplatňovat jiným způsobem, můžeme vás požádat o poskytnutí jednoznačných identifikačních informací, která poslouží k ověření oprávněnosti vašeho požadavku. Odpovíme vám do 1 měsíce po obdržení vaší žádosti, přičemž si však vyhrazujeme právo tuto lhůtu prodloužit dle technické a časové náročnosti vašeho požadavku.

V souladu s platnými právními předpisy máte právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, které jako správce osobních údajů zpracováváme, právo na jejich opravu nebo vymazání. Můžete také kdykoliv vzít zpět souhlas se zpracováním některých osobních údajů (např. údajů k marketingovým účelům), který jste nám poskytli.

Jaká jsou tedy vaše práva?

Vymazání vašich osobních údajů

Kdykoliv nás můžete požádat o vymazání vašich osobních údajů. Pokud nás oslovíte s takovou žádostí, smažeme bez zbytečného odkladu všechny vaše osobní údaje, které máme, pokud však vaše osobní údaje nepotřebujeme pro plnění smluvních a zákonných povinností či ochranu našich oprávněných zájmů, jak jsou popsány výše.

Zrušení účtu nakupujícího

Pokud nakupující provedl objednávku, jeho údaje týkající se objednávky jsme povinni uchovávat po dobu minimálně 10 let od zrušení účtu.

Pokud nakupující neprovedl žádnou objednávku jeho data mohou být na jeho žádost smazána s výjimkou těch údajů, která se týkají účelů zajištění bezpečnosti provozu systému a sítě (IP adresa).

Oprava vašich osobních údajů

Máte právo na opravu svých osobních údajů. Pokud máte účet na stránkách www.odpruzeni.cz, můžete tyto údaje upravit přímo po přihlášení do svého účtu. Některé údaje není možné opravit přímo (například údaje uvedené na faktuře), pak nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu info@odpruzeni.cz.

Odvolání platnosti souhlasu

Udělený souhlas ke zpracování některých osobních údajů (např. údajů pro marketingové účely) můžete kdykoliv odvolat bez uvedení důvodů. Berte prosím na vědomí, že odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost jakéhokoliv zpracování prováděného na základě dříve uděleného souhlasu.

Vaše další práva

Vezměte prosím na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte, kromě výše jmenovaných, také právo:

požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů

vyžádat si u nás přístup k těmto údajům

 

5. Naši zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno společností DOKOV spol. s r.o., osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Internet CZ, a.s.- naše datacentrum.

Google LLC, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké - anonymní statistika přístupů Google Analytics a služba Collabim

Orange Tax s.r.o. - účetní společnost

 

6. Zabezpečení dat

Vaše data ukládáme výhradně na vlastních nebo dedikovaných serverech v datacentru Internet CZ, a.s. Od roku 2016 se společnost Aruba, vlastník společnosti INTERNET CZ, stala součástí sdružení CISPE (Cloud Infrastructrure Services Providers in Europe), což je koalice více než 20 poskytovatelů cloudových infrastruktur působících v Evropě. Poskytovatelé sepsali kodex chování pro ochranu dat, který zaručuje jejich zákazníkům zpracování a ukládání jejich dat výhradně v rámci EU/EHP.
INTERNET CZ získal certifikáty potvrzující dodržování pravidel s pevnými bezpečnostními standardy, včetně ISO 9001:2016, ISO 27001:2014. Mateřská společnost Aruba splňuje následující standardy: ISO 27001: 2013, ISAE 3402: 2011 Type II Report a ANSI / TIA 942-A-2014. 
Dodržujeme nezbytná a přiměřená technická a organizační opatření pro zajištění bezpečného uložení těchto dat.

 

7. Závěrečná ustanovení

Dokument v této verzi byl vytvořen dne 16.05.2018, datum poslední revize je 24.05.2018 a tímto dnem nabývá platnosti.

 

 

Zpět do obchodu